Selamat datang perkenalkan namaku Yajid tapi biasa dipanggil Mas Ajid